Harga Penginapan Bonda Homestay

Berikut disenaraikan Harga Penginapan yang telah ditetapkan oleh pihak pengurusan. Harga adalah bergantung kepada tempoh penginapan:

  1. 1 hari – 3 hari: RM180/hari
  2. 4 hari – 7 hari: RM150/hari
  3. 8 hari dan ke atas: Harga boleh dibincangkan